Available courses

Gain theoretical knowledge and practical skills in applying tools and measures of e-commerce in daily lives, work and entrepreneurship

Kursa mērķis: nodrošināt nepieciešamo kompetenču kopumu, lai spētu izmantot dažādu tiešsaistes  tehnoloģijas dažādu formu pieaugušo izglītības programmās

Apjoms stundās: 32 h

Mērķauditorija: pedagogi, kas izstrādā pieaugušo izglītības programmas

Sasniedzamie rezultāti:

Zināšanas

1.     Apgūt teorētiskas zināšanas par dažādu mācību procesa īstenošanas formās, to priekšrocībās un trūkumiem, kā arī veiksmīgas īstenošanas priekšnoteikumiem.

Prasmes

2.     Lietot dažādus rīkus ar tīmekļa tehnoloģiju atbalstītu mācību procesa nodrošināšanai.

Kompetences

3.     Izstrādāt kvalitatīvas pieaugušo izglītības programmas, nodrošināt tajā tīmekļa tehnoloģiju izmantošanu dažādās pakāpēs.